Szkolenia na temat działania języka niewerbalnego dla Pań - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Szkolenia na temat działania języka niewerbalnego dla Pań

Podczas szkoleń dla kobiet pracujących w służbach mundurowych bardzo dużą uwagę zwraca się na konsekwencję działania podczas wysyłania znaków komunikacji niewerbalnej, rzutuje ona bowiem na nastawienie interesanta, przełożonego czy przestępcy do autorytetu kobiety. Bez względu na przynależność do konkretnej płci podczas wykonywania pracy w służbach mundurowych ludzie narażeni są na niespójności zachodzące między komunikatami. Z uwagi na to, że kobiety należą niewątpliwie do istot znacznie bardziej emocjonalnych, niż mężczyźni- w większym stopniu są także narażone na błędne odczytywanie, a także emitowanie niespójnych komunikatów niewerbalnych. Niespójność komunikatu niewerbalnego podczas wykonywania obowiązku może objawiać się tym, że ktoś mówi podniesionym głosem jednocześnie uśmiechając się. Działa tu niespójność na zasadzie przeciwieństw- ktoś mówi groźnie, ale jednocześnie uśmiecha się, mając przyjazny wyraz twarzy. Według psychologów takie sytuacje prowadzą do tego, iż komunikaty wysyłane przez jednego rozmówcę oraz posiadające sprzeczną treść stają się przyczyną niespójnych przekazów. W relacjach ze społeczeństwem rodzą się w wyniku tego nieporozumienia na tle nieprawidłowo wykonywanych nakazów, czynności porządkowych, dochodzi do nielogicznego zachowania oraz niezrozumiałych decyzji. Niespójność polegająca na wysyłaniu specyficznych przekazów niewerbalnych szczególnie ściśle powiązana wydaje się z sygnałami wyrażającymi wyrazy wątpliwości, zastrzeżeń, sprzecznych tendencji, czyli spraw, których człowiek na pierwszy rzut oka nie jest świadomy. W tym wypadku kluczowy staje się także język ciała. Kobiety w służbach mundurowych poprzez swoją emocjonalność częściej pracują językiem ciała, oczywiście w wielu przypadkach nieświadomie i bez jakiejkolwiek premedytacji. Język ciała w pracy ujawnia się zazwyczaj przez znaczące gesty. Kobieta przebywająca podczas pełnienia służby mundurowej w wyłącznym towarzystwie mężczyzn może czuć się onieśmielona. Wątpliwości co do oceny prezentowanej sytuacji przez kolegów przejawiać mogą się w niesymetrycznym ułożeniu ciała, co przejawiać się może np. opuszczoną jedną ręką, a podniesioną drugą. Kobieta w mundurze podczas przebywania na stanowisku pracy, obsługująca interesantów lub dyskutująca z przełożonymi swoją niepewność oraz przeżywane obiekcje zdradzać może gestami w stylu przestępowania z nogi na nogę, ciągłego zmieniania pozycji ciała. Kobieta pewna siebie, swoich racji podczas wykonywania obowiązków w pracy o charakterze obronnym lub urzędowym potrafi wypowiadać się z głębokim przekonaniem, nie boi się także tego, jak zostanie odebrana przez innych. Jej ciało wykazuje pełną symetrię, głowa podniesiona jest wysoko (bez nienaturalnej kokieterii). Niepewność siebie także da wyczuć się w głosie. Niedopuszczalne podczas wykonywania obowiązków w stosunku do interesariuszy jest chrząkanie, przerywniki sylabiczne. W trosce o kulturę w miejscach publicznych powinno się unikać takich sytuacji. Po akcencie poznać można niekiedy pochodzenie kobiety, która pracuje w służbach mundurowych. Bardzo charakterystycznym akcentem jest niewątpliwie okraszony dialekt śląski albo z Polski wschodniej. Po akcencie, sposobie doboru słów oraz kończeniu wypowiadania sylab wydedukować można także pochodzenie.

Polecamy

  • Roztocze jest ciągiem wzgórz położonym między Wyżyną Lubelska a Kotlina Sandomierską. Jest to regio...

    Więcej

  • Wieś przez ogół tak często pomijana, a wręcz wyszydzana, stanowi jedno z głównych gałęzi gospodarki...

    Więcej

  • Dużo mówi się o tym że człowiek który chce o siebie zadbać powinien zwrócić uwagę przede wszystkim ...

    Więcej