psychoterpaia - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana


psychoterpaia

Agresja międzyrówieśnicza jest zjawiskiem bardzo powszechnym, co powoduje, że równocześnie jest jednym z ważniejszych zjawisk jakim trzeba się zająć i z którym należy walczyć, a także przeciwdziałać jego powstawaniu. Agresja przez większość psychologów postrzegana jest w sposób negatywny. W zasadzie nie ma osoby, która nie zgodziłaby się z tym twierdzeniem – jednak tak wygląda teoria. W praktyce zwykle wygląda to nieco inaczej. Większość osób dorosłych uważa, że zachowania około agresywne są bardziej skuteczne i efektywne aniżeli łagodne formy perswazji. Oczywiście w tym przypadku korzysta się z różnych form agresji. Do tych najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych zaliczyć można przede wszystkim Z agresją wśród dzieci bardzo trudno się dziś walczy, głównie z tego względu, że agresja traktowana jest najczęściej jako doskonały sposób przekonania rówieśników do swoich racji. Co więcej dzięki zachowaniom agresywnym dużo łatwiej jest wzbudzić w pozostałych członkach danej grupy szacunek i lojalność, o co szczególnie trudno w grupie rówieśników, gdzie zarówno rozkład sił jak i możliwości rozłożony jest podobnie. Dzięki stosowaniu przemocy można się „wybić” i zaimponować innym. Bardzo często w zachowaniach agresywnych pociągający jest również strach, który przez młodzież zwykle jest mylony z szacunkiem. Fakt, że rówieśnicy boją się osoby silniejszej poprawia samoocenę, a także zwiększa możliwości danej osoby w grupie. Innym, równie często stosowanym przykładem użycia agresji jest zwrócenie na siebie uwagi otoczenia i niejako zmuszenie danej grupy do zainteresowania się jednostką agresywną. Jest to szczególnie ważne w środowiskach, gdzie dzieci i młodzież są ignorowane i nie poświęca się im wystarczającej ilości czasu i uczuć. Tak więc agresja pomaga do pewnego stopnia zaistnieć w środowisku oraz pozwala być zauważanym, co dla każdego dziecka jest bardzo istotne, często stanowi wartość samą w sobie. Kiedy nie zna się innych sposobów lub tylko zachowania agresywne dają taką szansę dziecko chcące się dostosować musi podporządkować się obowiązującym w danej grupie standardom zachowań. Agresja, z racji tego, że obecna jest również w środkach masowego przekazu jest niemożliwa do uniknięcia. Spotyka się z nią na co dzień i w zasadzie w każdej warstwie życia. w przypadku kiedy postrzeganie agresji – zwłaszcza przez dzieci będzie nieodpowiednie istnieje spore zagrożenie, że w przyszłości agresja będzie jedynym dostępnym i dopuszczalnym (dla młodego człowieka) narzędziem do osiągnięcia celu oraz środkiem wyrazu, co zdecydowanie może zakłócić jego właściwe funkcjonowanie w strukturze społecznej. Wszystko to powoduje, że również młodzież i dzieci mają problem z jednoznacznym określeniem i zdefiniowaniem pojęcia agresji. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy będąc pod presją środków masowego przekazu, w których zachowania agresywne są zachowaniami naturalnymi, tracą możliwość odpowiedniej oceny poszczególnych zachowań. Dodatkowym czynnikiem zakłócającym właściwy odbiór zachowań agresywnych jest najczęściej spotykanie się z nimi na co dzień – zarówno w domu jak i wśród rówieśników.

Polecamy

  • We współczesnym, dynamicznym świecie coraz mniej czasu mamy na rozmowę. To niepokojące zjawisko, bo...

    Więcej

  • Muzyka jaką jest Rap, trafia głównie do młodych ludzi. Jest możliwością na szaleństwo i wykrzyczeni...

    Więcej

  • Whitney Houston jest pierwszą Afroamerykanką, która na stałe weszła do kanonu światowej muzyki rozr...

    Więcej