Mikołaj Kopernik - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik to wielki polski astronom. Urodził się w Torumiu 19 lutego 1473 roku w szpitalu przy ulicy Świętej Anny. Jego ojciec również Mikołaj był kupcem pochodzącym z małej wioski położonej niedaleko Nysy, matka Barbara wywodziła się z Watzenrode-ów niemieckiej rodziny. Niestety rodzice zmarli gdy Mikołaj jeszcze się nie usamodzielnił. Opiekę nad nim sprawował wójek Łukasz Watzenrode, kapłan który został biskupem warmińskim. Studia wyższe Kopernik postanowił ukończyć na Akademi Krakowskie. Była wówczas ona jedną z najlepszych, a jej flagową sepcjalizacją były szczególnie upodobane przez Mikołaja astronomia i matematyka. Skończył je w 1495 roku, jdnak bez tytułu magistra. Zaraz po tym został kanonikiem warmińskim a rok później postanowił dalej się kształcić. Tym razem wyjechał do Bolonii gdzie rozpoczął studia prawnicze. Tam również poznał Dominika Marię Novara uznanego astronoma, pod którego wpływem zainteresował się teorią ruchu Księżyca a szczególnie sprzecznościami z nim związanymi. Przez swoich pełnomocników w 1497 roku obją kanonię warmińską, a w 1500 roku wybrał się do Rzymu wraz ze swoim bratem Andrzejem. Jako student prawa odbył on praktykę w kancelarii papieskiej. Oprócz niej w dalszym ciągu zajmował się badaniem sfery niebieskiej. Poświęcał niej wiele czasu. W Rzymie własnie obserwował zaćmienie księżyca w nocy z 5 na 6 listopada. Roku póżniej wrócił na chwilę do Polski na warmię. Po rozmowie z kapitułą i pozytynym rozpatrzeniu jego prośby wyjechał do Padwy na kolejne studia tym razem medyczne, w dalszym ciągu nie przerywając studiów prawniczych, które ukończył 31 maja 1503 roku w Ferrarze z tytułem doktora prawa kanonicznego. Ukończył również wspomniane studia medyczne wraz z pozwoleniem wykonywania zawodu lekarza. W 1507 roku został prywatnym lekarzem oraz sekretarzem biskupa warmińskiego a zarazm swojego wójka Łukasza. Osiadł w Polsce. Na początku zamieszkał w Lidzbarskim zamku a później we Fromborku gdzie dostał dom. Jego zamiłowania astronomiczne zaowocowały kupnem baszty północno zachodniej we Fromborku, z której prowadził obserwacje nieba. śledził takie planety jak Saturn czy Mars, a także Słońce. Wtedy to też wygłosił swój pierwszy wykład na temat teori heliocentrycznej. Jako człowiek wszechstronnie wykształcony i zainteresowany światem, opracował również system monetarny. Dokładniej wydał traktat o monetach i ich ścisłej kontroli liczbowej w mennie. Uwiecznił te rozważania dziełem zatytuowanym "Sposób bicia monet". Jego najsłynniejsze dziełe "O obrotach sfer niebieskich" powstawało przez piętnaście lat. Zadedykował je papieżowie. W 1543 roku zostało przełożone na język łaciński. Jednak kościół nie poznał się na teori w nim zawartej. Był do niej bardzo przeciwnie nastawiony. Niechęć ta doprowadziła do tego, że w 1616 roku to wielkie dzieło zostało wpisane na listę ksiąg zakazanych. Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Teoria, którą przedstawił Kopernik w swym największym dziele zmieniła diametralnie sposób patrzenia człowieka na otaczającą go rzeczywistość. Stała się ona początkiem rozwoju wielu dziedzin nauki.

Polecamy

  • Moim ulubionym sportem, w który mógłbym grać całymi dniami jest siatkówka. Gra zespołowa, w której ...

    Więcej

  • Z tego, co można zauważyć najczęściej do sklepów jubilerskich przychodzą osoby, które kompletnie n...

    Więcej

  •  Mieszkańcy rozległej Australii w większości nie znają swego kraju, nie mówiąc już o pozostały...

    Więcej