Matura - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Matura

Szkolnictwo przeżywa ostatnimi czasy wielkie zmiany. Jest to spowodowane przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem siły intelektualnej oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wymogi edukacyjne stale rosną, co można stwierdzić po coraz trudniejszych egzaminach maturalnych. Większość licealistów nie potrafi sprostać wymogom, stawianym przez nauczycieli. Oczywiście, nie można winić jedynie młodzież, za taki stan rzeczy. Wina leży zarówno po stronie nauczycieli, którzy w wielu wypadków nie są przygotowani do wykonywania zawodu, jak i po stronie młodzieży, która nazbyt późno zabiera się za przyswojenie materiału. Niestety, sytuacja nie ulegnie poprawie, dopóty system szkolnictwa zamiast pomagać młodym ludziom, będzie kładł im kłody pod nogi w postaci dodatkowego materiału, obowiązkowych egzaminów z kilku przedmiotów oraz zwiększonej puli przedmiotów. Wszelkie wymogi edukacyjne winny być ujednolicone, szkoły licealne powinny nauczać młodzież na tym samym poziomie bez podziału na lepsze i gorsze licea. Matura jest bardzo ważnym egzaminem, przygotowujemy się do niej przez wszystkie lata nauki w liceum. Dlatego też, powinniśmy już w I klasie licealnej, podjąć decyzje, co do zdawanych na maturze przedmiotów. Nasz wybór powinien być podyktowany kilkoma czynnikami; przede wszystkim, wymogami rekrutacyjnymi na uczelniach, na które chcemy składać papiery. Wiadomo, iż na studiach humanistycznych nie będzie od nas wymagana matematyka na poziomie rozszerzonym, zaś uczelnie techniczne nie prolongują przedmiotów humanistycznych. Już w gimnazjum, powinniśmy wiedzieć, co nas tak naprawdę interesuje i ubiegać się o miejsce w klasach, których profil odpowiada naszym teraźniejszym potrzebom. Oczywiście, decyzja może być w każdej chwili zmieniona, jednak zdawanie matury , na przykład z matematyki, jeżeli wiemy, że przez trzy lata uczyliśmy się rozszerzonej historii jest bardzo nierozważny i z pewnością przyniesie więcej szkody niż pożytku. Dlatego, wszelkie decyzje powinny być podejmowane w sposób rozważny. Matura rozszerzona z założenia ma sprawdzać nie tyle twardą wiedzę, co umiejętności analityczne ucznia i zdolność logicznego myślenia. Przykładowo, matura podstawowa z historii obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych dat, faktów, wydarzeń. Nie występuje na niej analiza tekstów źródłowych, czy innego typu rzeczy, które mają sprawdzić umiejętności krytyczne ucznia i umiejętność wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu. Matura podstawowa jest swego rodzaju quizem, sprawdzianem wiedzy, który w rzeczywistości polega na czystym odtwórstwie. Matura rozszerzona nie tylko zmusza uczniów do myślenia, ale także sprawia, że tworzą swój własny tekst, podparty wnioskami i solidną argumentacją. Nic więc dziwnego, iż właśnie matura rozszerzona staje się furtką do kariery uniwersyteckiej. Jak żaden inny egzamin, czy sprawdzian; określa rzeczywisty poziom wiedzy i zaangażowania ucznia. Obiektywnie i rzetelnie ocenia, ile jesteśmy w stanie dać od siebie i jakie poziom reprezentujemy.

Polecamy

  • Zabudowy Aut Saprwa wiary od zawze stała na wysokim miejscu w hierarhi ludzkiej. Jest tematem ciągłych dyskusji ...

    Więcej

  • Niezaprzeczalnie żyjemy w świecie który jest definiowany w całkiem dużym stopniu prze różnego rodza...

    Więcej

  • Opłata za gry dla dzieci dotyczy zazwyczaj tych pozycji, które dopiero weszły na rynek lub które fu...

    Więcej