Kształtowanie opinii przez środki masowego przekazu - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Kształtowanie opinii przez środki masowego przekazu

Jedną z ważniejszych funkcji prasy i generalnie środków masowego przekazu jest tzw. funkcja opiniotwórcza., którą te rozumieją często bardzo różnie. Krótko mówiąc oznacza ona, że większość informacji, które prezentowane są na łamach różnego rodzaju czasopism mają charakter opiniotwórczy, zatem kształtują lub w zdecydowanym stopniu wpływają na poglądy i stanowisko opinii publicznej w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia. Wpływ ten może być zarówno pozytywny jak i negatywny, a w skrajnych przypadkach (choć jest on nagminnie spotykany w środkach masowego przekazu) również może dochodzi do manipulacji uczuciami czy poglądami przedstawiając niektóre informacje nieobiektywnie i z określonego punktu widzenia, do którego aktualnie chce się przekonać czytelników. Zatem środki masowego przekazu oddziałują na świadomość odbiorców bardzo intensywnie i doprowadza do zmian zachowań, postaw, a nawet emocji i motywacji dużych grup ludzi. Tak jak zostało to powiedziane wcześniej, wpływ społeczny może być zarówno pozytywny jak i negatywny, w zależności od sposobu przedstawienia danej informacji. Do najważniejszych zasad procesu jakim jest wpływ społeczny, można zaliczyć przede wszystkim takie czynniki jak: możliwość naśladowania, pewna wzajemność, zyskanie sympatii lub jej brak, itd. Na skalę oddziaływania mediów na opinię społeczną ma przede wszystkim stopień świadomości danej grupy, a także zakres wiedzy posiadany na dany temat. Okazuje się bowiem, że im osoba jest bardziej wykształcona, oczytana i zorientowana w omawianych wydarzeniach, tym łatwiej jest jej odeprzeć wpływy mediów i wykreować swoją własną, niezależną opinię. Naprzeciw samodzielnemu myśleniu staje konformizm, który skłania do dostosowania się do prezentowanych w danym środku przekazu opinii i przywłaszczenie ich jako własnych, nawet jeśli nie do końca są one prawdziwe Jednak opiniotwórcze środki masowego przekazu mogą funkcjonować jedynie w środowisku, w którym możliwe jest samodzielne myślenie, tworzenie własnych poglądów i opinii, a także świadome i selektywne przyswajanie przekazywanych w prasie opinii i poglądów. Okazuje się bowiem, że bardzo często odbiorca danego przekazu zatraca samoświadomość i indywidualizm, a zaczyna się posługiwać pewnymi sloganami dostępnymi w środkach masowego przekazu co sprawia, że zaczyna on skupiać się jedynie na wydarzenia, które prezentują środki masowego przekazu bez poczucia obowiązku dążenia do poznania prawdy o otaczającej nas, dużo bardziej złożonej rzeczywistości. Środki masowego przekazu w doskonały sposób potrafią manipulować informacjami. Społeczeństwo, ograniczając się do czerpania informacji o bieżących wydarzeniach, wyłącznie z jednego źródła naraża się na przyjęcie zniekształconych komunikatów, które często, skonfrontowane z rzeczywistością okazują się informacjami nieprawdziwymi lub dostosowanymi do określonych standardów wyznawanych przez dane media. Ważne jest zatem, aby czerpiąc informacje ze środków masowego przekazu nie wyłączać myślenia oraz próbować poznać różne stanowiska dotyczące danego zagadnienia.

Polecamy

  • Airmax oferuje ultraszybki internet Wrocław dla mieszkańców miasta i całego powiatu. Skorzystaj z ich usług dla szybkiego i niezawodnego połączenia. Są takie cechy nad którymi będziemy pracowali przez całe życie i może wcale nie osiągniemy takich e...

    Więcej

  • W obecnych czasach coraz więcej ludzi stawia na łatwy i szybki zarobek. Mówiąc szczerze jest bardzo...

    Więcej

  • Czytanie książek już dawno przeszło do lamusa, jak każdy z nas wie, tylko nieliczni czytają kilkadz...

    Więcej