Mahomet - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Mahomet

Mahomen znany przede wszystkim jako założyciel islamu. Słowo islam oznacza oddanie się Bogu. Sprawił zjednoczenie się Arabów przez wprowadzenie monoteizmu. Religia muzełmańska ma najwięcej wyznawców na świecie. Ich liczba stanowi niespełna dzwadzieścia procent populacji. Mahomed urodził się 20 kwietnia 571 roku w Mekce. Wywodził się zplemienia Kurajszytów. Przyszedł na świat jako tak zwany pogrobowiec to znaczy jego ojciec Allah ibn'Abd al-Muttallib umarł podczas podróży w celach handlowych do Syrii jeszcze przed jego urodzeniem. W wieku 6 lat został pełnym sierotą, gdyż zmarła mu także matka. Początkowo zają się nim jego dziadek, a później bogaty stryj Abu Talib. W młodości pracował jako przewodnik karawan do Syrii. Podczas jednej z nich zwróciła na niego uwagę bardzo bogata wdowa Chadidże i postanowiła go zatrudnić u siebie. Z czasem Mahomed ożenił się z nią. Była od niego starsza o 15 lat. Mieli ze soba trójkę dzieci. jednak przyżyła tylko córka Fatima. Mahomed był osoba uduchowioną. Lubił spędzać czas na medytowaniu. W tym celu wybierał się każdego roku niedaleko Mekki na górę Hirę i zostawał na niej przez miesiąc. Podczas jednej z takich podróży medytacyjnych w 610 roku, we śnie objawił się mu sam archanioł Gabriel. Podczas objawinia przekazał mu pierwszą część Koranu. Po tym wydarzeniu, przez kolejne 15 lat Mahomed dość często doświadczał objawień. Do tych bardziej przełomowych należą dwa. Pierwsze, w którym to Mahomed został zabrany przez archanioła w podróż do Jerozolimy. Tam spotkali się i wspólnie modlili z Abrachamem, Jezusem i Mojżeszem. Drugie z objawień dotyczyło podróży do nieba. Początkowo o swych wizjach Mahomed opowiadał jedynie najbliższej rodzinie, ale w jednym z nich Gabriel nakazał mu głosić je innym. Tak oto zaczął opowiadać o nich na szeroką skale. Ludność słuchała go i nie była do nowo głoszonej wiary przeciwni nastawiona. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy Mahomed przestał muwić o politeiźmie, a zaczął głośić monoteistyczną wiarę w jednego Boga Allaha. Jeszcze bardziej sytuacja zaostrzyła się za sprawą Koranu. Przeczytać w niej można o równości narodu wobec Boga i dzieleniu się swoim majątkiem bogatych z biednymi. To przyspożyło jeszcze większą rzeszę przeciwników. Po śmierci bliskich mu osób wyprowadził się do Medyny. Miasto to z innym nastawinie i sytuacją polityczną, przyjaźniej przyjeło wyznawaną przez Mohameda religię. Uzyskał tam również bezpieczeństwo dla swoich wyznawców i po tym wrócił do Mekki, aby poradzić wszystki prześladowanym przeprowadzkę do Medyny. w Mekkce pozostał do momentu objawienia się mu Boga, który pozwolił na powrót do Medyny. W histori fakt ten jest nazwany hidżra czyli wywędrowanie. Religia ustanowiona Przez Mohameda była dość trudna do zaakceptowania przez ówczesną ludność. Przede wszystkim powodem była wiara w jednego Boga. stało się to nie do przyjęcia. Ówcześnie każde z plemion wierzyło w swojego Boga. Teraz zamieniając go na jednego istniało zagrożenie rozpadu systemu plemionowemu. Początki nie były łate, lecz owoce w postaci wiernych są do dziś imponujące. Mahomed zmarł 8 czerwca 632 roku w Medynie.

Polecamy

  •  Wydawać by się mogło, że teatr to w dzisiejszych czasach przeżytek. Wielkie koncerty medialne...

    Więcej

  • ...

    Więcej

  • Sztuka mówienia czy też zwracania się do ludzi nie jest wcale taka trudna jakby się zdawało niektór...

    Więcej