Etapy edukacyjne - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Etapy edukacyjne

Ostatnimi czasy niezwykle popularnym rozwiązaniem stały się studia dwustopniowe. Ich idea polega na tym, iż już po trzech latach nauki mamy zagwarantowany dyplom ukończenia wyższej uczelni. Oczywiście, cały czas, dyplom magistra liczy się bardziej, niźli licencjat, jednakże posiadanie dyplomu licencjata, również daje duże możliwości. Najważniejszą z nich jest to, iż kończąc daną specjalizację mamy uprawnienia do wykonywania zawodu. Tak się dzieje, na przykład, w przypadku specjalizacji nauczycielskiej. Jako, że na studiach licencjackich wyrabia się 180 godzin praktyk szkolnych, mamy uprawnienia, aby nauczać w dwóch rodzajach szkół, szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej. Po ukończeniu studiów magisterskich, które trwają jeszcze dwa lata, mamy możliwość nauczania w szkołach progimnazjalnych, czyli w technikach, szkołach zawodowych, liceach profilowanych i w liceach ogólnokształcących. Inne specjalizacje, zaczynają się z reguły na studiach magisterskich, więc nie możemy poprzestać na licencjacie. Studia magisterskie, zazwyczaj są dwuletnie, oczywiście, wszystko zależy od kierunku oraz uczelni. Uniwersytet Warszawski, można by rzecz, wprowadził monopol na system boloński, w związku z czym, jedynie nieliczne kierunki studiów, utrzymały swój jednolity charakter. Do takich zalicza się chociażby prawo, gdzie liczba studentów jest nieproporcjonalnie wykona w stosunku do reszty uniwersytetu. Pomniejsze Uniwersytety, tak jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie wprowadził systemu dwustopniowego, co znacznie podwyższa liczbę studentów. Jak wiadomo, liczba miejsc na studia magisterskie jest ograniczona, w związku z czym, dochodzi do swoistego wyścigu szczurów, który wygrywają najlepsi. Oczywiście, podnosi to w znaczny sposób prestiż uczelni, co nie oznacza, że nie zamyka drogi studentom, którzy w jakiś sposób wybijają się z tłumu. Studia magisterskie są więc swoistą fanaberią władz uniwersyteckich i utrudnieniem nałożonym na studentów. Studia podyplomowe są skierowane do ludzi, którzy albo chcą przedłużyć daną specjalizację i jeszcze lepiej wyszkolić się w danej dziedzinie, albo wiążą swoją przyszłość z daną uczelnią. Studia podyplomowe kształcą przyszłych doktorów oraz ludzi, którzy zajmują się ścisłą dyscypliną wiedzy. Jako, że w dzisiejszych czasach, tytuł magistra, nie jest już niczym nadzwyczajnym, sporo ludzi, decyduje się na to, aby przedłużyć swoją edukację jeszcze o kilka lat i prowadzić przewód doktorski. Doktorat, nadal jest tytułem zaszczytnym, oczywiście zależy jeszcze na jakim kierunku i na jakiej uczelni. Obrona kolejnych stopni nie jest powiązana z macierzystą uczelnią, co oznacza, że możemy zrobić licencjat na jednej uczelni, natomiast studia magisterskie podjąć już na bardziej prestiżowej. Nie zawsze się to udaje, jako, że konkurencja jest dość duża, a progi punktowe uzależnione od indywidualnych preferencji danej uczelni. Uniwersytet Warszawski, pod tym względem, jest najbardziej restrykcyjny.

Polecamy

  • Czy kobieta w mundurze ma prawo do wykorzystywania swojej kobiecości w pracy? Oczywiście, że tak. W...

    Więcej

  • Lubimy pomnażać pieniądze co do tego nie ma żadnych wątpliwości, gdyby było to możliwe poświeciliby...

    Więcej

  • Mówi się, że trening czyni mistrza. Czy jednak wszystko da się wyćwiczyć? Czy dotyczy to również ta...

    Więcej