Albert Einstein - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Albert Einstein

Albert Einstein to fizyczny geniusz wszechczasów. Zostawił po sobie wiele teorii, które wyjaśniają wiele zawiłości i próbują wyjaśnić nam zachodzące procesy w otaczającym nas świecie. Do teori tych zaliczamy między innymi zjawisko fotoelektryczne czy szczególnie słynną teorię względności. Głosi ona, że prędkość światła jest stała w każdym układzie odniesienia. Einstein urodziła się w niemieckim mieście Ulm w 1879 roku. Przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie kupców. Ożenił się ze swoją koleżanką ze studiów Ewą z pochodzenia Serbką. Miał dwóch synów. Jako dziecko nie przejawiał szczególnych zdolności. Uczył się słabo. Pomimo trudów zadał maturę, następnie wybrał się do Zurychu i podją studia na politechnice, które z pozytywnym skutkiem ukończył. Po zdobyciu tytułu przez długi czas szukał satysfakcjonującej pracy. Był wykładowcą matematyki na wyższych uczelniach oraz udzielał korepetycji. W wieku 22 lat został referantem w szwajcarskim urzędzie patentowym. Z pracy tej nie był do końca zadowolony, ale nie było to zajęcie, które pochłaniało mu zbyt wiele czasu. Mógł więc poświećić go w sporej ilości fizyce, swojemu głównemu przedmiotowi zainteresowań. Zaowocowało to wydaniem po 4 latach badań prcy pod tytułem "O elektrodynamice ciał w ruchu". Zawirera ona w sobie wspomnianą teorię względności. Albert podważył w sojej pracy założenia fizyki klasyczne, które dotychczas były uważane za niezmienne i słuszne. Stwierdził, że nie koniecznie upływający czas i odległość między dwoma zdsarzeniami przybierająch charakter absolutny. Stwierdził on, że zależą także od samego ich obserwatora. Przez następne dziesięć lat Einstein szczegółowo dopracowywał swoje flagowe dzieło. Ukończenie go było przełomem w nauce. Został zaburzony dotychczasowy wzorzec postrzegania praw fizyki. Początkowo na Einsteina spłyneła fala krytyki i nie zgadzania się z jego przemyśleniami. Złamał on bowiem opis czasu i przestrzeni, który opierał się nie tylko na prawach, ale również na zdrowym rozsądku. Szybko jednak przekonano się o jego słuszności. Błyskawicznie potoczyła się jego kariera zawodowa. Został profesorem na uczelniach w Austrii Niemczech czy Szwajcarii. Ostatecznym potwierdzeniem na słuszność jego teorii były zaobserwowane zjawiska astronomiczne podczas zaćmienia słońca w 1919 roku. Wiązało się to z przyznaniem nagrody Nobla, którą miał otrzymać dwa lata później. Z samą nagrodą wiąże się ciekawa historia. Einstein rozwodząc się w tym samym roku ze sowją żoną przekazał jej ramach ugody nagrodę Nobla, której faktycznie jeszcze nie otrzymał. Ożenił się jeszcze raz. Ze swoją kuzynką Elsą Lowwnthal. Narastający antysemityzm w jego ojczyźnie spowodował, że w 1933 roku wyjechał z kraju, co więcej zrzekł się niemieckiego obywatelstwa. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 1939 rku wystosował list do amerykańskiego prezydenta Franklina Roosvelta, w którym ostrzegł go możliwości skonstruowania przez Nimców bomby atomowej. Polecił, również rozpocząć podobne prace. Odpowiedź była natychmistowa i rozpoczęto projekt "Manhattan". Albert Einstein zmarł w szpitalu w 1955 roku.

Polecamy

  • Matura jest egzaminem, którego nie sposób nie zdać. Próg punktowy wynosi 30%, toteż niemal każda os...

    Więcej

  • Ricky Martin, być może nie odznacza się fenomenalnym talentem wokalnym, jednakże przez swoją charyz...

    Więcej

  • Jan III Sobieski to jeden z królów Polski. Był wybitnym człowiekiem. Słyną z przemyślanych strategi...

    Więcej