Zygmunt Freud - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud a dokładniej Sigismund Szlomo Freud uważany jest za ojca psychoanalizy. Wystosował jako pierwszy teorię o przyczynach nerwic. Uważał, że powstają na skutek przeżyć z dzieciństwa. Szczególnie w wypadku bicia czy za wykorzystania seksualnego. Uważał także znaczącą różnicę wieku między rodzicami za większe prawdopodobieństwo w geniuszu dziecka. Przez lata teorie te rozwijał. Rozszerzył ją o stwierdzenie, że tłumione wewnątrz emocje powodują zaburzenia własnej osobowości. Freud urodził się 6 maja 1856 roku na Morawach. Jego przodkowie gnębienie prześladowaniami żydowskimi musieli przemieszczać się z miejsca na miejsce. Ojciec Zygmunta prowadziła małą firmę sprzedającą wełnę. Od wczesnych lat Freud wyróżniał się wybitnymi osiągnięciami w nauce. Szczególnie interesowały go przedmioty przyrodnicze. Po ukończeniu szkoły na Morawach w 1873 roku rozpoczął studia w Wiedniu na kierunku madycznym. Jeszcze podczas nauki został histologiem układu nerwowego w laboratorium uniwesyteckim. Pełny tytuł doktora nauk lekarskich otrzymał dopiero w 1881 roku. Rok później rozpoczą praktykę w wiedeńskim szpitalu, a od 1885 zaczął przjmować pacjętów prywatnie jako ogólny lekarz. W dalszym ciągu jednak interesowała go neurologia. Nastepnie wyjechał do Paryża. Tam zbierał doświadczenie w bardziej bliskiej mu dziedzinie związanej z układem nerwowym człowieka. Poznał leczenie histerii poprzez hipnozę. Była to doś kontrowersyjna metoda, krytykowana często wśród innych lekarzy. Poznając różne metody stosowane przy zaburzeniach psychicznych, zaczął stosować je przy prywatnej praktyce. Zaowocowało to powstaniem psychoanalizy. Jej nazwa wywodzi się z połączenia grckich słów psyche i analiza oznaczające dusza i rozbiór. Mówi ona o tym, że ludzka psychika posiada obszary nieuświadomione. Odpowiedzialne są one za odczuwane emocje i za odpowiednie funkcjonowanie osobowości. Nie ma jednak jednej konkretnej sprecyzowanej teori, uczonej przez wszystkie uczelnie wyższe. Podstawa zaś w pełnie odnosi się do przemyśleń Freuda. Układ nerwowy człowieka pochłoną Zygmunat bez reszty. Poszerzając swoją wiedzę pracował przez kilka lat w wiedeńskim instytucie neurologicznym, jak również we Francji czy Berlinie. W 1908 roku zorganizowany został pierwszy międzynaroidowy kongres psychoanalityczny a dwa lata później powołano do życia Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne. W 1909 roku Freuda spotkał zaszczyt przyznania mu przez uniwersytet w Massachusetts tytułu doktora honoris causa. Odebrał go osobiście, a przy okazji pobytu w Stanasz Zjednoczonych wygłosił cykl wykładów. W depresjie po raz pierwszy podał gdy zmarła mu córka. W 1923 roku odkrył w swojej jamie ustnej guz. Operowano go 32 razy. Podczas wojny przeniusł się wraz z najstarszą córką do Londynu. Operacjie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Zygmunt Freud zmarł 23 września 1939 roku. Żona i pozostala trójka dzieci zgineli w obozach koncentracyjnych. Freud był wysoce kontrowersyjną postacią. Poddawany wielokrotnie krytyce. Jednak trzeba mu oddać, że wniósł wiele w rozwój światowej psychiatrii.

Polecamy

  • Klimat strefy, w której leży Polska daje nam mozliwość przeżycia każeej z czterech pór roku w innym...

    Więcej

  • Nie każdemu w życiu dane jest przejść poprzez jego własną bramę sukcesu, tym niemniej zwłaszcza że ...

    Więcej

  • Wszyscy ludzie którzy prowadzą dom czy to samotnie czy też duży rodzinny są świadomi tego że przeci...

    Więcej