Edukacja w zakresie służb mundurowych - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Edukacja w zakresie służb mundurowych

Edukacja w zakresie komunikacji społecznej stanowi poważne wyzwanie dla służb mundurowych. Świat nieustannie się zmienia, pojawiają się nowe technologie, a potrzeba poczucia bezpieczeństwa od stuleci pozostaje w ludziach taka sama. Służby mundurowe muszą zatem nie tylko starać się chronić społeczeństwo w optymalny sposób, ale także poznawać nowoczesne środki przekazu oraz komunikacji międzyludzkiej, aby w razie zaistniałych komplikacji w odpowiedni sposób zareagować. Obraz polskiej policji nacechowany jest w dzisiejszych czasach negatywnymi odcieniami. Duża w tym rola środków masowego przekazu, które kreują służby mundurowe w Polsce jako organizacje najbardziej skorumpowane i działające w znacznym stopniu na niekorzyść podatników. To bardzo ogólnikowe spostrzeżenie. Prawda jest taka, iż praca w służbach mundurowych w Polsce nigdy nie należała do najłatwiejszych i należeć nie będzie. Niejednokrotnie funkcjonariusze w rozmowach przeprowadzonych na potrzeby pisania niniejszej pracy wyznawali ze smutkiem, że największym poświęceniem dla pracy w służbach mundurowych bywa rodzina. Ojcowie oraz matki na stanowiskach mają tak naprawdę bardzo mało czasu na prowadzenie życia rodzinnego, bowiem obowiązki służbowe, wyjazdy, patrole czy interwencje zajmują im większą część dnia. Żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić braku czasu dla własnego dziecka, które zwłaszcza w okresie dojrzewania potrzebuje rodziców. W trosce o to, aby obraz rodzimej policji w oczach rodaków nabrał nieco pozytywniejszych barw, od niedawna tworzy się kursy edukacyjne dla przedstawicieli służb mundurowych. Pozwalają one policjantom oraz innym funkcjonariuszom na zrozumienie obaw i zarzutów kierowanych przez społeczeństwo oraz stawiają na szukanie rozwiązań praktycznych, aby wszystkim żyło się lepiej. W celu przeprowadzenia analiz udano się na szkolenie edukacyjne służb mundurowych do Szczytna- miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Obserwowano przedstawicieli służb mundurowych przy wygłaszaniu poszczególnych odczytów, dyskusji, a także pokazów. Szkolenie wywarło niezwykle pozytywne wrażenie, ponieważ oprócz tematów ogólnie znanych poruszono na nim kwestie kontrowersyjne, a także drażliwe. Spotkanie służb mundurowych trwało 3 dni. Te dni upłynęły pod znakiem poznawania struktury pracy w policji, przyczyn negatywnego jej postrzegania przez młodych ludzi a także szkolenia na rzecz tolerancji i równouprawnienia. Edukacja służb mundurowych w zakresie komunikacji społecznej ma na celu pokazanie policjantów z tzw. „ludzką twarzą”. Polskim funkcjonariuszom rzeczywiście bardzo zależy na tym, aby przestali być wreszcie postrzegani jako potwory gotowe umieścić w celi każdego, kto zdecyduje się im sprzeciwić. Między innymi z tego właśnie powodu co roku w miesiącu czerwcu na terenie całej Polski organizowane jest święto policji. W tym dniu organizuje się na miejskich placach spotkania policjantów z dziećmi, gdzie funkcjonariusze są dla młodych i młodszych ludzi dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Polecamy

  •  Każde biuro podróży potrzebuje dobrej promocji, aby przyciągnąć w swoje podwoje chętnych klie...

    Więcej

  • Kodeks to nie tylko pojęcie związane z prawem, na całe szczęście bo gdyby za każdym razem ten termi...

    Więcej

  • Saprwa wiary od zawze stała na wysokim miejscu w hierarhi ludzkiej. Jest tematem ciągłych dyskusji ...

    Więcej