Jakie problemy dotykają współczesne społeczeństwo? - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Jakie problemy dotykają współczesne społeczeństwo?

Rozwój gospodarki, innowacje techniczne to czynniki niosące za sobą poza korzyściami także wiele skutków negatywnych. Świat chcąc zmierzać ku lepszemu naraża człowieka wciąż na nowe problemy różnej natury. Niestety współcześnie zdarza się, iż sprawy polityczne dzielą społeczeństwa, a innowacje techniczne i rozwój przemysłu powodują degradację środowiska naturalnego i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto gwałtowne zmiany klimatu pociągają za sobą problemy o charakterze naturalnym. Problemy ekologiczne. Z rozwojem gospodarki wiąże się degradacja środowiska naturalnego. Często wycinane są tereny leśne, na których powstają nowe budynki. Ponadto pyły przedostające się do powietrza z fabryk, obiektów przemysłowych zanieczyszczają środowisko, co jest szczególnie szkodliwe przy małej powierzchni terenów zielonych w okolicy. Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta tez urbanizacja, ludzie masowo przenoszą się do miast co dodatkowo wiąże się z udostępnianiem nowych terenów pod zabudowę kosztem środowiska naturalnego- giną przy tym całe gatunki roślinne i zwierzęce. Dużym problemem są także katastrofy ekologiczne, do których zaliczyć możemy wycieki gazów do wód, co niesie ze sobą ograniczony dostęp do wody pitnej czy też wycieki ropy. Problemy zdrowotne. Degradacja środowiska, zmniejszanie terenów roślinnych to jedne z przyczyn powstających chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim związanych z układem oddechowym, co jest związane z wdychaniem nadmiernej ilości spalin i pyłów, a także z układem krążenia. Bezrobocie. Niewątpliwie jest to problem, który boleśnie dotyka każde społeczeństwo. Jednak w zależności od rozwoju gospodarczego jego przyczyny są zróżnicowane. W krajach wysoko rozwiniętych problem ten związany jest silnie postępującym rozwojem innowacji technicznych. Powstają masowo maszyny, które swoim działaniem w stanie są zastąpić ludzką pracą, są przy tym wydajniejsze. W krajach biednych najczęściej problem ten związany jest z wysokim przyrostem naturalnym a co za tym idzie- brakiem miejsca pracy. Zróżnicowanie pod względem gospodarczym. Niestety dokładnie zaznacza się granica między poziomem życia między poszczególnymi państwami. Ogólnie przyjął się podział na bogatą Północ i biedne Południe. Kraje ubogie charakteryzują się przede wszystkim wysokim przyrostem naturalnym, z którym często wiąże się głód, a brak specjalistycznej pomocy medycznej z powstawaniem różnych chorób, na które kraje rozwinięte znalazły już lekarstwa. Kraje te można powiedzieć zostały wyłączone z możliwości brania udziału w powszechnym rozwoju gospodarki. Sytuacja ta nie zmierza w dobrym kierunku, gdyż przepaść między tymi obszarami pod względem zamożności wciąż się powiększa. Dzisiejszy świat niestety bogaty jest we wszelkiego rodzaju problemy i przeszkody. Nie da się do końca zniwelować bezrobocia czy też ograniczyć degradacji środowiska naturalnego. Sprawy związane z tymi problemami leżą w rękach władz, gdyż człowiek jako jednostka nie może sama stworzyć lepszego społeczeństwa.

Polecamy

  • Blizzard to prawdopodobnie najlepsza firma produkująca gry na świecie. Może nie produkują oni tyle ...

    Więcej

  • Wybierając się wpodróż nikt z nas o nim nie mysli, nikt go ne zakłada i każdy odpycha chodźby cień ...

    Więcej

  •  Jakie powinny być pierwsze gry dla dzieci wybierane przez rodziców? Jeśli chodzi o wiek wczes...

    Więcej