Jan III Sobieski - domowe sposoby na biegunke mąka ziemniaczana

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski to jeden z królów Polski. Był wybitnym człowiekiem. Słyną z przemyślanych strategii wojennych. Był mądrym dowódcą, który poptrafił planować przyszłość i z wyciągniętych wnisków zaradzać jeszcze przed powsaniem przyszłych problemów. Dowodził w wielu wygranych bitwach. Mił duży wpływ na skończenie ekspansji imperium osmańskiego w Europie. Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku, miejscowości położonej niedaleko Lwowa. Ojciec Jakub był przyszłym kasztelanem krakowskim, zaś pradźad po kądzieli Stanisław Żółkiewski hetmanem wielkim koronnym. Na studia wybrał się wraz z bratem Markiem do Krakowa. Po ukończeniu ich wyjechali wspólnie w podróż po Europie. Zaowocowała ona nauką kilku języków obcych i poczęciem nieślubnego dziecka. Mając 19 lat wrócił do Polski po wiadomości o powstaniu Chmielnickiego. Rok później został dowódcą chorągwi w bitwi z Tatarami i Kozakami pod Zborowem. Piastował także stanowisko pułkownika w bitwach pod Beresteczkiem w 1651 roku, Batohem, która zabrałamu ze świata żywych brata, Żwańcem i Ochmatowem. W 1654 roku Jan odwiedził warszawski dwór królewski Jana Kazimierza. Zaznajomienie się z nim, dał mu wiele do myślenia. Stwierdził, że należy przeprowadzić reformy. Nie spodobało się to bogatej szlachcie i magnaterii. Z początkiem potopu szwedzkiego Sobieski saprzysiągł siebie i całe swoje wojsko Karolowi X Gustawowi. Jednak po roku wrócił do Jana Kazimierza. Szczególną zasługę zdobył w bitwie pod Warszawą. W 1667 roku został marszałkiem wielkim z buławą polną koronną. W tym także roku wygrał bitwę pod Podhajcami przeciwko kozacko-tatarskim wojskom. Swoją dobrą passę kontynuował dalej rozbijając Turków pod Chocimiem w 1673 roku. Ożenił się z Mariią Kazimierą d'Arquien. Ich związek rozpoczął się jeszcze gdy Marysieńka był żoną Jana Zamoyskiego wojewody sandomierskiego. Nie rozwiodła się one ze swoim mężem, ale Zamoyski zmarł. Wtedy to pobrali się najpierw potajemnie potem uroczyście w 1665 roku. Była to jego wielka miłość. Listy, które do niej pisał uważane są za arcydzieła ówczesnej sztuki. Miał z nią aż 13 dzieci, lecz przeżyło jedynie trzech synów i jedna córka. Tron królewski Jan III Sobieski obją w 1674 roku w wyniku wolnej elekcji. Znacząska wygrana pod dowódctwem Jana to napewno bitwa pod Wiedniem w 1683 roku. Doprowadział ona do wycofania się z Europy Imperium Osmańskiego. Było to Tureckie państwo z Bliskiego Wschodu. Na przełomie XVI i XVII wieku należało do jednych z najpotężniejszych w Europie zarówno pod względem wojskowym i politycznym. Przyjeli oni mądrą taktykę. Jako silne wojsko podbijali systematycznie słabsze państwa, powiększając tym coraz bardziej swoją potęgę. Powstał podstawa do obawy o cywilizację europejską. Do momentu, w którym pokonani zostali przez Sobieskiego. Jan był osobą szczególnie dbającą o sztukę. Umiłowany w malastwie, architektórze i rzeźbie stworzył własną szkołę malarską. Jako król próbował zmienić pozycję króla w państwie. Opowiedział się za zniesieniem liberum veto, co jednak nie udało się mu za sprawą większości sceptycznie nastawionych do jego pomysłu. Jan III Sobieski zmarł na zawał serca 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie.

Polecamy

  • Nostradamus a właściwie Michel de Notredame przyszedł na świat w 1503 roku we Francji. Zmarł 63 lat...

    Więcej

  • Większość z nas marzy o tym aby przez jak najdłuższy czas cieszyć się niesłabnącą kondycją i bardz...

    Więcej

  • Czym tak naprawdę jest kobiecość w męskim świecie? Co odróżnia mężczyznę od kobiety- zwłaszcza w wa...

    Więcej